Draudžiama dėti Skelbimus apie šių objektų pardavimą ir (ar) pirkimą, būtent:

 • akivaizdžiai pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;
 • rasinę, etninę, tautinę, religinę neapykantą (ar neapykantą dėl religijos neišpažinimo) kurstančią medžiagą arba nuotraukas;
 • medžiagą, kurios turinys pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant teises į atvaizdą, privatumą;
 • muzikos kūrinius, kino filmus, programinę įrangą ir kitas prekes, kurios pažeidžia autorių arba intelektinės nuosavybės teises;
 • pavojingas grynąsias chemines medžiagas, kurios gali sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai (pvz., sieros rūgštį, karbidą);
 • psichotropines ir narkotines medžiagas, ypač narkotikus, bei kitas medžiagas, naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;
 • elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas;
 • bet kokius vaistus, įskaitant viagrą, cialį ir kt.;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nenotifikuotus maisto papildus (notifikuotų papildų sąrašas – http://www.vet.lt/maisto-papildai/);
 • žmogaus arba gyvūnų organus;
 • akcijas, pajus, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, draudimo polisus ir produktus, investicinių fondų vienetus ir bet kuriuos kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jeigu tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir (arba) jeigu tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja finansinių priemonių reklamą reglamentuojantiems teisės aktams;
 • programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas ir tokias programinės įrangos versijas, kurių autorių teisių galiojimo laikas pasibaigęs;
 • programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančiai veiklai vykdyti, įskaitant:
  • kompiuterių virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą;
  • programinę įrangą ir įrenginius, kurie leidžia rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją pastarajam to nežinant;
  • programinę įrangą ir įrenginius, skirtą staliniams ir nešiojamiesiems kompiuteriams, kietiesiems diskams ir kitoms atminties laikmenoms ir automobilių radijo imtuvams blokuoti ir slaptažodžiams šalinti, taip pat su blokavimu bei blokavimo šalinimu susijusią informaciją, instrukcijas ir paslaugas;
  • programinę įrangą, kuri nuskaito el. pašto adresus tinklalapiuose ir įgalina vykdyti masinį pranešimų siuntimą interneto portalų, momentinių žinučių bei pokalbių internetu naudotojams ir pan., negavus jų sutikimo;
 • atskirai be originalios programinės įrangos parduodamus serijos numerius;
 • instrukcijas, tinklalapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija:
  • leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą;
  • pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta;
  • leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą;
 • nemokamų interneto portalų paskyras, įskaitant:
  • tokiuose portaluose sukurtas paskyras ir kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;
  • nemokamo elektroninio pašto paskyras (elektroninio pašto adresus);
  • momentinių žinučių ir pokalbių internetu paskyras (pvz. „Skype“, „Gadu-Gadu”, ICQ, „Jabber“, AQQ, „Tlen“);
 • partnerystės ir lojalumo programų paskyras, taip pat su minėtomis programomis susijusiais paslaugas;
 • išankstinio apmokėjimo korteles;
 • elektroninio pašto adresų sąrašus arba asmens duomenis;
 • biržos investicijų sistemas, loterijų ir lažybų sistemas bei paslaugas, susijusias su dalyvavimu loterijose ir lažybose, išskyrus oficialius knygos formatu išleistus leidinius, turinčius ISBN numerį;
 • paslaugas ir medžiagą, kuri susijusi su dalyvavimu finansų piramidėse – naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansinėse struktūrose, kurių pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;
 • žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos;
 • uždarbį internetu partnerystės sistemose (pvz., darbą spaudinėjant nuorodas);
 • ginklus ir šaudmenis, kuriems laikyti arba kuriais prekiauti būtina gauti atitinkamą leidimą (arba juos reikia registruoti), taip pat dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, visus prie A ir B kategorijų priskiriamus ginklus;
 • paslaugas ir medžiagą, kurios skatina vartotojus siųsti papildomai apmokestintas trumpąsias žinutes („SMS Premium“);
 • el. pašto paslaugas – masinio elektroninio susirašinėjimo aptarnavimo paslaugas;
 • registracijos liudijimus ir korteles, siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos;
 • kitas prekes ir (ar) paslaugas, prekyba kuriomis yra uždrausta ar ribojama, kurioms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi arba turimos licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir (ar) paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internetu;
 • taip pat bet kokias kitas prekes ir (ar) paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

DAIKTINGAS.LT pabrėžia, kad šis sąrašas nėra baigtinis. Klientas, siūlydamas įsigyti ir (ar) parduoti prekes ir (ar) paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika. Tokiu atveju DAIKTINGAS.LT jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už tokių Skelbimų Turinį.